Vorksensoren: fijne dingen!

Geschreven door Jan Schimmel; manager engineering Amecha.

Er zijn veel soorten sensoren te koop maar je hebt zo van die favorieten. Eén van mijn favorieten is de vorksensor. Dat is een opto-elektronische sensor waarbij zender en ontvanger in één behuizing tegenover elkaar zijn geplaatst.

Vorksensoren zijn simpel, robuust en betrouwbaar. Je bent niet afhankelijk van reflecties die wel eens een probleem vormen bij sensoren die gebaseerd zijn op reflectie van licht. En niet het nadeel van een losse zender en ontvanger die goed uitgericht dienen te worden en die nogal eens fouten geven doordat een onverlaat door gebrek aan kennis of door aanraking de uitlijning verstoord.  

Alle voordelen van vorksensoren op een rijtje:

  • Verkrijgbaar met ver­schil­len­de licht­soor­ten (rood licht, in­fra­rood, laser)
  • Ro­buus­te me­ta­len be­hui­zing
  • Een­vou­di­ge uit­lij­ning op ob­ject
  • Hoge op­ti­sche re­so­lu­tie en her­ha­lings­nauw­keu­rig­heid
  • Grote variatie in afmetingen
  • Hoge pro­ces­be­trouw­baar­heid, omdat zen­der en ont­van­ger vast op el­kaar zijn uit­ge­richt
  • Slechts één kabel nodig

Typisch toepassingen zijn productsignalering en baanrandbesturing. Door de hoge nauwkeurigheid zijn deze sensoren ook goed bruikbaar om kleine verplaatsingen te controleren. Op deze wijze kan bijvoorbeeld een object mechanisch afgetast worden en er vervolgens een elektrisch signaal gegeven worden.

Verschillende fabrikanten leveren dit soort sensoren. We hebben goede ervaringen met de sensoren van Balluff (www.balluff.com). Balluff heeft een breed programma en levert goede ondersteuning.

Enkele toepassingen uit de praktijk: